TIN DỰ ÁN

Showing posts with label vinhomes-tran-duy-hung. Show all posts
Showing posts with label vinhomes-tran-duy-hung. Show all posts

Saturday, December 10, 2016

Tiến độ thanh toán Vinhomes D.Capitale Trần Duy Hưng

Tiến độ thanh toán Vinhomes D’. Capitale và Giá bán
Giá bán: chỉ từ 41.5 triệu/m2 ( Đã gồm VAT +  KPBT )
Đặt cọc: 100 triệu
    Đợt 1: Thanh toán 15% Giá bán Căn hộ ( sau 15 ngày cọc )
    Đợt 2: Thanh toán 15% Giá bán Căn hộ ( sau đợt 1 60 ngày )
    Đợt 3: Thanh toán 10% Giá bán Căn hộ ( sau đợt 2 90 ngày )
    Đợt 4: Thanh toán 15% Giá bán Căn hộ ( sau đợt 3 90 ngày )
    Đợt 5: Thanh toán 15% Giá bán Căn hộ ( sau đợt 4 90 ngày )
    Đợt 6: Thanh toán 25% Giá bán Căn hộ ( Khi nhận nhà )
    Đợt 7: Thanh toán 5% Giá bán Căn hộ   ( khi Nhận sổ đỏ)
Chính sách bán hàng Vinhomes Trần Duy Hưng siêu hấp dẫn:
Tiến độ thanh toán Vinhomes Trần duy hưng
Ngân hàng Techcombank cam kết:
+ Tài trợ vốn và Quản lý dòng tiền trực tiếp cho Dự án.
+ Cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ theo quy định Pháp luật
Tiến độ thanh toán vinhomes d'. capitale
Hỗ trợ vay tới 65% GTCH theo 2 hình thức:
+ Phương án 1: Techcombank giải ngân theo đúng các đợt thanh toán – hỗ trợ lsưđ 0% tới khi nhận nhà.
+ Phương án 2: Techcombank giải ngân ngay 65% – hỗ trợ lsưđ0% tới khu nhận nhà. Đồng thời tặng 10 triệu thẻ tín dụng Techcombank cho khách hàng.
Tiến độ thanh toán Vinhomes Trần duy hưng
Đối với khách hàng không vay vốn:
+ Thanh toán theo như tiến độ trong hợp đồng được chiết khấu ngay 5% GTCH
+ Thanh toán 70% trong đợt đầu tiên (thời điểm ký HĐVV) nhận mức chiết khấu 8% GTCH.
+ Thanh toán 95% trong đợt đầu tiên (thời điểm ký HĐVV) nhận mức chiết khấu 12% GTCH
Read More

Friday, November 25, 2016

Nội thất bàn giao tiêu chuẩn tại dự án Vinhomes D.Capitale

Một số hạng mục nội thất tiêu chuẩn Vinhomes D.Capitale Trần Duy Hưng khi bàn giao


A
Không gian
sảnh, phòng khách, phòng ăn vỉ
bếpA.1
Trần
Trằn bê tông
m2
Theo thực te thiết ke


A.2
Tường
Trát tường
m2
Theo thực te thiết ké
Trát tường bằng vữa xi mảng

A.3
Bả, Sơn lót
m2
Theo thực te thiết ké
Bột bả, sơn lót theo ticu chuẩn Maxilitc hoặc tương đương

A.4
Sàn
Sàn gạch
m2
Theo thực tế thiết kể
Gạch cốt liệu Granite - Prime Việt Nam hoặc tương đương

A.5
Phào chân tường
m
Theo thực te thiết kế
Phào chân tường compositc hoặc tương đương

A.6
Trang thiết bi
Dầu chờ cơ diộn
lộ
Theo thực te thiết ké
Dầu chờ dây diện theo các lộ thict bị gắn trần

A.7
Công tấc ổ cấm
bộ
Theo thực tế thiết kề
Công tấc ổ cấm cao cấp Lcgrand - Pháp hoặc tương đương

B
Không gian phòng ngú, phòng làm việc

B.l
Trần
Trần bê tông
m2
Theo thực te thiết ke


B.2
Tường
Trát tường
m2
Theo thực tế thiết ké
Trát tường bẳng vừa xi màng

B.3
Bả, Sơn lót
m2
Theo thực tế thiết kế
Bột bả, sơn lót theo tiêu chuẩn Maxilitc hoặc tương dương

B.4
Sàn
Sản gỗ
m2
Theo thực tế thiết kế
Sản gồ cnginccr, hoàn thiện gồ sổi Vinh ArvTrường Thảnh hoặc tương dương

B.5
Phào chân tường
m
Theo thực te thiết ké
Phào chân tường compositc hoặc tương đương

B.6
Trang thiết bị
Đầu chờ cơ điện
lộ
Theo thực tế thiết kể
Đẩu chờ dây điện theo các lộ thiết bị gẳn trần

B.7
Công tăc ồ cấm
bộ
Theo thực tế thiết kế
cỏng tăc Ổ cảm cao cấp Lcgrand - Pháp hoặc lương đương

c
Không gian vệ sinh Master

c.l
Trân
Trần thạch cao
m2
Theo thực te thiết ke
Khung xương Vĩnh Tưởng - VN, tấm thạch cao cao cấp chống ầm Gyproc -Thái Lan
hoặc tương đương

C.2
Sơn, bả
m2
Theo thực tế thiết kế
Bột bả, sơn lỏt, sơn hoàn thiện theo tiêu chuân Maxilite hoặc tương đương

C.3
Tường
Trát tường
m2
Theo thực tế thiết kế
Trát tường bảng vừa xi măng
C.4
Óp gạch
m2
Theo thực tế thiết ke
Gạch cốt liệu Granite - Prime Việt Nam hoặc tưcmg đương
C.5
Sàn
Sàn gạch
m2
Theo thực te thiết ke
Gạch cổt liệu Granite - Prime Việt Nam hoặc tương dương
C.6

Bổn cẩu
cái
Theo thực tế thiết ké
Kohlcr/ Duravit hoặc tương dương
C.7

Chậu rửa
cái
Theo thực tế thiết kể
Kohler/ Duravit hoặc tương đương
C.8

vỏi chậu rửa
cái
Theo thực te thiết ke
Kohlcr/ Hansgrohc hoặc tương đương
C.9

Bồn tắm (nếu có)
cái
Theo thực te thicl kế
Kohlcr/ Duravit hoặc tương dương
CIO

Vòi sen cho bồn tắm
bộ
Theo thực te thiết kề
Kohler/1 lansgrohe hoậc tương dương
C.11

Bộ sen tăm đứng
bộ
Theo thực tế thiết ké
Kohler/ Uansgrohc hoặc tương đương
C.12

Vòi xịt bồn cầu
cái
Theo thực te thiết ke
Kohlcr/ Hansgrohc hoặc tương đương
C.13
Trang thiết bị
Bộ phụ kiện phòng tẳm: l.ô giấy, vắt k/tăn, móc treo, móc tròn treo khản, thoát sàn
bộ
Theo thực tế thiết kế
Phụ kiộn inox đổng bộ
c. 14

Đèn chiếu sáng
cái
Theo thực té thiết ké
Đòn LED âm trần - Trung Quốc hoặc tương đương
C.15

Công tắc ổ cam
cái
Theo thực tế thiết kế
Công tấc ổ cắm cao cấp Lcgrand - Pháp hoặc tương đương
CM 6

Quạt hút wc
cái
Theo thực tế thiết kế
Lonnon hoặc tương đương
C.17

Binh nước nóng 30L
cái
Theo thực tế thiết ke
Ariston hoặc tương đương
C.18

Tù chậu rữa
m
Theo thực tế thiết ke
Tù gỗ còng nghiệp MFC chống ẩm
C.19

Đá mật chậu rửa
m
Theo thực té thiết kể
Đả nhân tạo gốc thạch anh hoặc tương đương
C.20

Gương
m2
Theo thực tế thiết kế

D
Không gian vệ sinh chung/ thường
D.l
Trân
Trần thạch cao
m2
Theo thực te thiểt ké
Khung xương Vỉnh Tưởng - VN, tấm thạch cao cao cắp chống ầm Gyproc -Thải l.an
hoặc tương đương
D.2
Sơn, bả
m2
Theo thực tế thiết kể
Bột bả, sơn lỏt, sơn hoàn thiện theo tiêu chuẩn Maxilite hoặc tương đương
D.3
Tưởng
Trát tường
m2
Theo thực tế thiết kế
Trát tưởng bẳng vừa xi măng
D.4
Ốp gạch
m2
Theo thực té thiết ké
Gạch cổt liệu Granite - Prime Việt Nam hoặc tương dương
D.5
Sàn
Sàn gạch
m2
Theo thực te thiết kề
Gạch cốt liộu Granite - Prime Việt Nam hoặc tương đương
D.6

Bồn cầu
cái
Theo thực tế thiết kể
Kohler/ Duravit hoặc tương đương
D.7

Chậu rửa
cái
Theo thực te thiết kế
Kohlcr/ Duravit hoặc tương đương
D.8

Vòi chậu rùa
cái
Theo thực te thiết ké
Kohlcr/ Hansgrohc hoặc tương đương
D.9

Bộ scn tắm đứng
bộ
Theo thực tế thiết kề
Kohler/ Hansgrohe hoặc tương đương
D.IO

Vòi xịt bồn cầu
cái
Theo thực tế thiết kế
Kohlcr/ Hansgrohc hoặc tương đương
D.l 1

Bộ phụ kiện phòng tắm: Lô giấy, vắt khăn, móc treo, móc tròn treo khăn, thoát sàn
bộ
Theo thực tế thiết kề
Phụ kiện inox đổng bộ
D.I2
Trang thiết bị
Đèn chiếu sảng
cái
Theo thực tế thiết kể
Đèn LED âm trần - Trung Quốc hoặc tưcmg đương
D.13

Công tấc ổ cắm
cái
Theo thực te thiết kế
Công tie ổ cắm cao cấp Lcgrand - Pháp hoặc tương đương
D.14

Quạt hút wc
cái
Theo thực te thiết kề
Lonnon hoặc tương đương
D.15

Binh nước nóng 30L
cái
Theo thực tế thiết kế
Ariston hoặc tương dương
D.I6

Tủ chậu rửa
m
Theo thực tế thiết ke
Tủ gồ công nghiệp MFC chống ầm
D.17

Đá mặt chậu rửa
m
Theo thực tế thiết kể
Đả nhân tạo gốc thạch anh hoặc tương đương
D.I8

Gương
m2
Theo thực te thiết kế

E
Cira thông
phòngE.1

Cửa thông phỏng các loại
bộ
Theo thực te thiết ke
Cửa gỗ engincer. hoàn thiệm MDF phủ veneer An Cường/ Yen Sơn hoặc tương đương
E.2

Khóa cửa, phụ kiện
bộ
Theo thực tế thiết ké
Phụ kiện kim khí đồng bộ. Khóa cửa Hafele hoặc tương đương

Xem thêm Tòa C3 Vinhomes D.Capitale Trần Duy Hưng tòa căn hộ đầu tiên được ra mắt tại dự án

Read More

© Bất động sản 24h, - VINHOMES GARDENS CITY.|